Общи Условия

Моля прочетете настоящите Общи условия за ползване на сайта (наречени нататък “Общи условия”) преди да използвате сайта www.newfacemedia.eu и всички услуги в него, който е собственост на Ню Фейс медиа ЕООД.

С използването на сайта www.newfacemedia.eu (с изключение на страниците на настоящите “Общи условия за ползване на сайта” и техните неразделни части) Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите “Общи условия” и също така давате съгласие за събиране, обработване и съхраняване от Ню Фейс Медиа ЕООД на предоставените от Вас лични данни и за тяхното използване за целите на сайта. Типове на данните, които събираме, начина на тяхното съхраняване и защита, целите, за които ги използваме, можете да видите в раздела «Политика за поверителност», който е неразделна част от настоящите «Общи условия» и отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и Европейски разпоредби, свързани с тази тема.

Ако не сте съгласни с посоченото или не давате Вашето съгласие за обвързване от «Общите условия», моля не използвайте този сайт и не влизайте в обусловени от него правоотношения.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с използване на сайта www.newfacemedia.eu, свържете се с нас на имейл sales@newfacemedia.eu

Общи Условия

  1. Данни за продавача

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ню Фейс Медиа“ ЕООД със седалище гр. София, ул. „Добротич“ №329А и булстат BG175377190 / изписван по-долу NewFaceMedia или Продавача/ и клиентите на електронния сайт „newfacemedia.eu”.
Всеки Потребител, който използва за свои цели сайта www.newfacemedia.eu, е обвързан с правилата на общите условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

1.2. Може да се свържете с NewFaceMedia на телефон 0885 164313 или на e-mail: sales@newfacemedia.eu

  1. Общи положения

2.1. Общите условия на NewFaceMedia.eu са задължителни за всички Клиенти на сайта.

2.2. Всяко използване на сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

2.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от NewFaceMedia по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

2.4. NewFaceMedia има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

2.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия NewFaceMedia ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

2.6. Екипът на NewFaceMedia се стреми да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, NewFaceMedia уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

  1. Сключване на договор

3.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона.

3.2. NewFaceMedia ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление NewFaceMedia прави по електронен път (имейл) или по телефона.

3.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи NewFaceMedia уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

3.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

3.5. Подробно описание на процеса на поръчка:

Регистрирате се като клиент /не е задължително/

Избирате стока и/или услуга и количество

Прикачвате файл за печат съобразен с описаните изисквания (ако разполагате с такъв)

Избирате метод на доставка (или попълвате адрес за доставка)

Натискате бутон “Поръчай“

Избирате метод на плащане (ако са налични повече от един)

  1. Политика за онлайн продажба

4.1. Достъпът до сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

4.2. Комуникацията с NewFaceMedia може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”.

4.3. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

4.4. В случай на плащания по банков път, NewFaceMedia не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

4.5. Всички изображения, поместени на сайта, имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Възможно някои от изображенията на Стоките или Услугите в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.

4.6. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът може да бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунтът му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

5. Използване на подизпълнители

5.1. NewFaceMedia има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. NewFaceMedia ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

6. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

В момента на направена поръчка, Потребителят ще получи писмо на имейл с подробностите за нея, което ще се счита за начало на сключване на дистанционен договор между двете страни – Ню Фейс Медиа ЕООД и Потребителят, направил поръчката. Същия този дистанционен договор ще бъде потвърден с директна връзка по телефон или имейл, за да бъдат направени всички уточнения по направената поръчка и при необходимост да се направят корекции на допуснати грешки или пропуски в подадената информация.

Също така с направата на поръчка от електронен магазин www.newfacemedia.eu, Потребителят се легитимира като възрастен човек навършил 18 години, който е в пълното съзнание, за това какво поръчва. Изложената информация е такава каквато е и каквито и да било други интерпретации са лична отговорност. В сайта недвусмислено са изложени цени на всеки продукт, както и техните описания, за да бъде пределно ясно какво се поръчва. Цените в сайта са в лева и са крайни за потребителя. Всички продукти и услуги в онлайн магазина са с начислено ДДС.

Ню Фейс Медиа ЕООД не носи отговорност за направени грешки от страна Потребителя, като поръчвате продукт, който след това решава, че не съответства на желания му. В случай, че не е сигурен какво иска да поръча, Потребителя може да се свържете с нас на дадените телефони и имейли за контакт. Може да се прекрати подадената поръчка по телефона в рамките на деня, за да бъде преустановена. В противен случай Потребителят се съгласява да заплати разходите по изработка, изпращането и връщането на стоката, след като не ни е уведомил своевременно и ние сме я изработили и изпратили на посочения от него адрес. Всички допълнителни транспортни разходи, които се осъществяватт поради грешка на Потребителя (подаване на грешен телефон и/или адрес, не взимане на стоката в установения диапазон от време или др.) се заплащат от него.

6.1. Клиентът може да прави Поръчки на сайта, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

6.2. Всяка добавена за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в сайта, без поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката, нито до автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

6.3. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на NewFaceMedia да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

6.4. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от NewFaceMedia в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от NewFaceMedia и законовия срок. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на NewFaceMedia Продукта до офис на еконт, гр. София, ул. „Кольо Фичето“ за фирма Ню Фейс Медиа ЕООД, като междувременно уведоми NewFaceMedia за това на sales@newfacemedia.eu или на тел. 0885164313.

6.5. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт, е постъпило. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси.

  1. Реклама

7.1. В момента, в който Клиентът направи поръчка към NewFaceMedia, се съгласява да получава Бюлетини.

7.2. Отказ от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или чрез изпращане на съобщение с текст “unsubscribe”.

7.3. Отказ за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

  1. Плащане

8.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта, не включват ДДС. След поставяне на избраната Стока/Услуга в сайта се генерира крайната цена, включваща ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

8.2. Приемат се плащания само в Български лева (BGN).

8.3. Условия на плащане :
Всички поръчки се заплащат предварително по банков път, чрез издаване на проформа фактура за съответния клиент или с наложен платеж при получаване на пратката от куриер на фирима Еконт.

  1. Доставка на стоки

9.1. Продавачът се задължава да достави поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

Доставката се извършва от куриерска фирма Еконт или Спиди
Потребителят/клиентът/ се задължава да осигури достъп и лице за контакт, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

Всички допълнителни разходи по доставката на куриерската фирма се поемат от клиента.

Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на избрания Превозвач.

Поръчаните продукти ще бъдат опаковани и обезопасени, за да се осигури безпрепятствено доставката им. Трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката, когато получавате пратката. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, се обръщате към фирмата куриер, който трябва да Ви състави протокол за увредена пратка.

Доставки не се извършват в неделни дни и официалните празници.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКА

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи: При визуално несъответствие на доставения продукт с поръчания;
Възникнал дефект по време на транспортирането – необходимо е да се издаде протокол от куриера за възникнал дефект при транспортирането;
цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена на стоката;
Гореописаните рекламации могат да се направят до един ден след получаване на пратката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори, няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед и се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

По силата на член 55 (ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да върне стоката в 7-дневен срок от деня на получаване на пратката, в случай че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил – опаковани и пазени, без да бъдат ползвани. Освен да върне окомплектована стока, тя трябва да бъде съпътствана с цялата документация, която е получена заедно с нея.
Клиентът няма право на отказ от поръчка при получено потвърждение по имейл за стартиране на нейното производство, както и за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
При отказ от поръчка от страна на клиента при стартирало производство и потвърдена поръчка от страна на NewFaceMedia, клиентът дължи на доставчика от 50 до 80 лв. за услуги на стойност до 150 лв. с ДДС или минимум 180 лв. за услуги на стойност до 500 лв. с ДДС

9.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

9.3. Цената на доставката на стоки, предлагани от NewFaceMedia на стойност под 100 лв. (с ДДС) започва от 6,50 лв. и варира според количеството и тежестта на самата стока.

9.4. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не възлага каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:

осъществяване на паричната трансакция, която да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;

предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

  1. Прехвърляне на собствеността

10.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

10.2. NewFaceMedia не носи отговорност за неизпълнени договори по зададени поръчки в случай, когато са възникнали фактори, които са извън контрола на фирмата. За подобни ситуации NewFaceMedia се ангажира да информира своевременно своите клиенти за това с цел подобрение на извършените услуги.

  1. Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Aдpec: гp. Coфия, yл. „Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв” №15,

Телефон: 02 / 940 20 46

Факс: 02 / 940 36 40

Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: гp. Coфия, пл. „Cлaвeйкoв” №4A

Телефон: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. „Bитoшa” №18

Телефон: 02 / 935 61 13

Факс: 02 / 980 73 15

Уeб caйт: www.cpc.bg

  1. Други

12.1. При възникване на спорове можете да потърсите помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия.

Политика за поверителност

Екипът на NewFaceMedia се отнася изключително отговорно към личните данни на всеки наш клиент. Процедурите и системите за събиране, обработване и съхранение на лични данни, които ние използваме са съобразени със законовите изисквания на Република България и Европейския съюз. Искаме да уверим всичките си клиенти, че се отнасяме с нужното уважение и коректност към персоналната им информация, когато ползват нашите услуги и продукти посредством нашия сайт (www.newfacemedia.eu)

В този документ под „ние“, „нашата“ или „на/нас“ се има предвид – NewFaceMedia, а под „вие‘, „вашата“ или „на/вас“ се разбира, че се говори за нашите клиенти/потребители.

Съгласие

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително, например, каква лична информация и данни събираме чрез нашия сайт и фейсбук страница и целите, за които можем да ги използваме или предоставяме. Използвайки www.newfacemedia.eu ( “Сайта”), независимо дали само го посещавате или се регистрирате в него или ползвате услуга/продукт в него (чрез персонален компютър, от мобилно устройство или по друг начин), Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с настоящата Политиката за поверителност.

Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност, моля, не използвайте Сайта или не предоставяйте лични данни и информация, която би могла да се изисква за разглеждане на подаденото запитване или молба.

Ние можем периодично да изменяме или актуализираме настоящата Политика за поверителност, без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашия Сайт и когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронната поща. Моля, проверявайте за промени или актуализации на Политиката за поверителност. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящата Политика за поверителност.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими за информация, събрана онлайн на нашия Сайт, официален мейл адрес (sales@newfacemedia.eu), официален номер ( +359 885 16 43 13) и официална фейсбук страница (https://www.facebook.com/newfacemedia). Те не се прилагат по отношение на информация, която сте ни предоставили по друг начин или сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашата Страница препраща.

РАЗДЕЛ 1 – КАКЪВ ТИП ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Ние ще събираме и обработваме следната информация/лични данни:

Информацията, която Вие ни предоставяте. Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри на Сайта или чрез кореспонденция с нас по телефон, електронна поща или по друг начин. Информацията, която ни давате, може да включва Вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер, настоящ адрес и друг тип информация необходима за изпълнение на услугата, за която сте ни потърсили.
Информация, която ние събираме за Вас. При всяко едно посещение на нашия Сайт ние автоматично ще събираме следната информация:

Google Анализ: при използване на Сайт се активират услуги по анализ, предоставяни от Google ( ” Google Анализ “), посредством които се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Сайта. Събраната от Google Анализ информация включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашия Сайт (включително дата и час), и информация за взаимодействията със Сайта възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. За повече информация за това как Google Анализ използва тази информация, моля, вижте страницата “Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори”, (на ел.адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг ел. адрес, на който Google може да публикува тези условия). Моля, консултирайте се периодично със страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събрана чрез Google Анализ.
РАЗДЕЛ 2 – Как и ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Най-общо Вие можете да сърфирате в Сайта, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите Вашите лични данни.

Ние събираме Вашите лични данни и информация по следните начини:

Когато се регистрирате, създавайки профил на Сайта ни;
Когато се регистрирате или направите поръчка, за да получавате електронни бюлетини от нас;
Когато участвате в изследване, списък или проучване;
Когато се регистрирате и участвате в нашите програми, дейности, инициативи и събития;
Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие;
Когато участвате в общности, виртуални стаи за комуникация, както и други интерактивни услуги;
При поръчка на конкретен продукт/услуга от Сайта ни.
Във връзка с всеки един раздел на Сайта, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Нашата основна цел при събирането на данни и информация е да персонализираме посещенията Ви на Сайта ни, да изпълняваме поетите към Вас договорни задължения, както и да ви уведомяваме за промени в нашата организация и услуги. В допълнение, ние обработваме вашата лична информация и данни за следните цели:

Регистрация за наши събития и проноции;
Изпълнение на поръчки на наши продукти и услуги.
Предоставяне на достъп до писмени, аудио и видео материали намиращи се на нашия Сайт или фейсбук страница.
В отговор на Вашите запитвания;
За да Ви информираме за промени в политиките и дейността ни;
За персонализиране на съдържанието и ползването на нашия Сайт, включително, давайки Ви препоръки на базата на Вашите предпочитания;
Изпращане на информационни бюлетини, писма, както и информация за програми, инициативи, дейности и събития по електронна поща или по друг начин;
Оптимизиране или подобряване на нашите програми, услуги и дейности;
Проучвания, развитие, маркетингови и рекламни кампании;
Проверка на профил и дейностите, извършвани от този профил;
Разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
Извършване на статистически, демографски и маркетингови анализи на потребителите на Сайта и техните модели на поведение
Управление на нашата организация.
Използвайки нашите услуги/продукти и участвайки в наши събития и курсове, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

РАЗДЕЛ 3 – КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ И КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Вие изрично се съгласявате с нашите информационни практики, включително със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на чувствителни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни, отговарящо на изискванията на европейския Общ регламент за защита на личните данни (GDPR).

Ние гарантираме сигурността на Вашите данни, които ни изпращате, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури.

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, можете да ни изпращате на имейл адресите за контакт, които са публикувани в уебсайта www.newfacemedia.eu

РАЗДЕЛ 4 – ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ако закупите определени дигиталните продукти на НевФацеМедиа ние Ви предоставяме вечен достъп до тях. За тази цел, ние задържаме имейл адреса и името Ви, до момента, до който имате достъп до продуктите ни. Данните ви, които събираме, за да изпълним поет ангажимент към вас се съхраняват до неговото изпълнение и разумен период след това ако възникнат някакви въпроси относно услугата/продукта/събитието освен ако законът не предвижда друго.

Вашата информация, която използваме за маркетингови цели, ще бъде съхранявана при нас, докато не ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация или да се отпишете сами. Можете да прекратите абонамента си самостоятелно по всяко време, като кликнете върху бутона “Unsubscribe” в долната част на всеки имейл.

Можете също така да изпратите заявка ръчно на имейл адрес sales@newfacemedia.eu, ако желаете информацията Ви да бъде забравена завинаги!

РАЗДЕЛ 5 – Разкриване на Вашата лична информация

NewFaceMedia се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности и защитата на личните данни на всички посетители на Сайта ни. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да прехвърляме, било то безвъзмездно или срещу възнаграждение, както и да разрешаваме на никого извън екипа ни, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат предоставяни на определени трети страни, в това число: (I) партньори, доставчици и подизпълнители на NewFaceMedia за целите на изпълнение на услуга/продукт/събитие/курс, за който лично сте се свързани с нас; и (II) доставчици на услуги, които ни подпомагат в подобряването и оптимизирането на нашия Сайт. Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от Сайта. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация в случаите и при условията, предвидени в закона.

РАЗДЕЛ 6 – КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате право, по всяко време, да получите достъп до информацията, съхранявана за Вас. Ако желаете да осъществите такъв достъп, моля пишете ни на следния адрес: sales@newfacemedia.eu.

Вие, също така, имате право да оспорите коректността и пълнотата на Вашите лични данни и да поискате да бъдат коригирани съответно, като подадете писмено известие до sales@newfacemedia.eu.

РАЗДЕЛ 7 – Политика относно „бисквитките”

„Бисквитката” е информация, подобна на маркер, която се съхранява на твърдия диск на компютъра Ви от Вашия уеб браузър, когато посещавате електронна страница. Наред с други онлайн услуги, NewFaceMedia използва „бисквитки” (включително във връзка с услугите, предоставяни от Google Анализ, която ние събираме за Вас”), за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Сайта ни, както и колко хора са ги посетили. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки” или да Ви покаже, когато се генерира „бисквитка”, без това да засяга ползването на повечето от функциите на Сайта. За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org.

РАЗДЕЛ 8 – КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за поверителност, оплаквания по отношение на използването на Вашата информация и данни от NewFaceMedia, ако искате да промените предпочитанията си, ако вече не желаете да получавате известия по електронна поща от NewFaceMedia, или ако смятате, че NewFaceMedia има невярна, неактуална или непълна информация за Вас, моля изпратете имейл на: sales@newfacemedia.eu.